Kapatılması düşünüldü… O bölüm için son karar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde temel sanat eğitimi bölümü, öğretim üyelerinden görüş alınmadan senato kararıyla kapatılma kararı alınmıştı. Birçok öğretim üyesinin tepki gösterdiği kararın fakültenin yapısını değiştirmeye yönelik olduğu da vurgulanmıştı. Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak’ın haberine göre rektör ile toplantı yapan fakülte kurulu oybirliği ile karara karşı çıktı. Böylelikle setanonun almış olduğu birinci karar iptal edildi. Önümüzdeki günlerde senatonun yapacağı toplantı sonucu kesin karar netleşecek. Öğretim üyeleri, “Bu yanlıştan, kapatılma kararından şu an için geri dönüldü. Ama fakülte kurulunun onaylamadığı bir karar bir kez daha senatoya neden sunulur işte bu büyük bir soru işareti” açıklamalarını yaptılar.

Tüm güzel sanatlar bölümlerine sanatın ilke ve öğelerini öğreten temel sanat eğitiminin neden önemli olduğunu anlatan bir öğretim üyesi, “Bu bölümde verilen dersler sanatın temel eğitimidir. Tıpkı tıp fakültesinde okuyan bir öğrencinin anatomi dersinin kaldırılması gibi… Hukuk fakültesinde temel derslerin yok sayılması gibi… Bizde de sanatın temellerinin öğrenildiği ders budur. Temel sanat bir astardır. Astarsız boya olmaz, olursa mutlaka çatlar. Dün yeni bir sürece girildi ve ilk karar iptal edildi” diyor.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1997 yılında güzel sanatlar fakültesinin bölümlerinden biri olarak kurulan temel eğitim bölümünün geçmişi eskiye dayanıyor. Akademi yıllarında yapılan eğitim reformu çalışmaları sonucunda 1969 yılında heykel bölümünde, temel sanat eğitimi kürsüsü kuruluyor. Başlangıçta sadece heykel bölümü öğrencilerine verilen temel sanat eğitimi verilirken ertesi yıl akademinin bütün bölümlerine ortak bir disiplin olarak uygulanmaya başlanıyor. 1977 yılında akademide ortak olan temel disiplinler ve kürsüler, temel sanat ve bilimler bölümü adı altında kurulan yeni bir bölümde toplanıyor. Güzel sanatlar akademisinin 1982’de üniversiteye dönüşme sürecinde temel sanat ve bilimler bölümü kapatılıyor ancak bu yeni yapılanma içinde temel sanat eğitimi, her bölümün kendi içinde düzenlenen temel bir ders olarak varlığını sürdürüyor. 1997’de yeniden açılan bölümde güzel sanatlar fakültesinin geleneksel türk sanatları bölümü ile mimarlık fakültesinin endüstriyel tasarım bölümüne servis dersleri veriliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir